Medycyna on-line

W trakcie tego darmowego szkolenia kursant zdobędzie wiedzę z zakresu posługiwania sie internetowym kontem pacjenta. Zapozna sie z pojęciami takimi jak: e-recepta, e-pacjent, e-wizyta. Szkolenie pokazuje jak założyć a następnie zalogować się do konta e-pacjent, w jaki sposób wygenerować receptę, przekazać bliskiej osobie pełnomocnictwo do wglądu w dane medyczne, zmienić ustawienia na poziomie konta.

Copyright © 2020 kursy.cyberplac.pl.