MS Teams dla nauczycieli

Przedstawiamy w tym darmowym kursie podstawowe funkcjonalności MS Teams dla edukacji wraz z praktycznym użyciem narzędzi MS 365 w ramach przygotowania i samej lekcji

Copyright © 2020 kursy.cyberplac.pl.